Gaśnica domowa

Gaśnica domowa to sprzęt ratujący zdrowie, życie i dobytek!

Przepisy dotyczące ochrony pożarowej w naszym kraju nie nakładają żadnego obowiązku w zakresie wyposażenia domostwa w podręczny sprzęt gaśniczy. Niestety gaśnice w naszych domach czy mieszkaniach to rzadkość. W przypadku wystąpienia pożaru nie mamy możliwości podjęcia szybkich działań umożliwiających ugaszenie pożaru w zarodku, ratując nasz dobytek i nasze życie.

Zespół SafeON oferuje fachowe doradztwo przy doborze podręcznego sprzętu gaśniczego dostosowanego do potencjalnych zagrożeń w Twoim domu. 

Dostarczamy, wskazujemy odpowiednie miejsce i montujemy podręczny sprzęt gaśniczy w Twoim domu lub mieszkaniu. Dodatkowo udzielamy instruktażu poprawnego użytkowania gaśnicy. Zainwestuj w swoje bezpieczeństwo!

 

gaśnica domowa