Przeglądy okresowe i konserwacja urządzeń ochrony ppoż.

Przeglądy i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzają uprawnieni serwisanci posiadający kilkuletnie doświadczenie w branży ochrony przeciwpożarowej oraz wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty.

Nasza oferta obejmuje przegląd, konserwacje i serwis urządzeń ppoż. oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, a w szczególności:

▪ przegląd gaśnic,
▪ przegląd hydrantów wewnętrznych,
▪ przegląd hydrantów zewnętrznych,
▪ przegląd zaworów hydrantowych,
▪ przegląd drzwi przeciwpożarowych,
▪ przegląd systemu sygnalizacji pożarowej,
▪ przegląd systemu oddymiania klatki schodowej,
▪ przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
▪ przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
▪ przegląd systemu detekcji gazu (np. Gazex).

Przegląd hydrantów