Zabezpieczenia PPOŻ.

Posiadamy szeroką ofertę w zakresie zabezpieczenia medycznego oraz na wypadek wystąpienia pożaru. Każde zabezpieczenie rozpoczynamy od analizy charakteru wydarzenia oraz  poznania oczekiwań klienta względem naszego działania.

Pełna oferta obejmuje:

▪ zabezpieczenia ppoż. planów filmowych,
▪ zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo,
▪ zabezpieczenie medyczne oraz ppoż. eventów,
▪ zabezpieczenie medyczne oraz ppoż. imprez okolicznościowych,
▪ zabezpieczenie ppoż. imprez masowych.

Zabezpieczenia ppoż. prac spawalniczych