Przeglądy ppoż. | Czym się zajmujemy? #2

Wykonujemy przeglądy ppoż., konserwację urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego

Podczas naszej służby często spotykamy się z przypadkami niesprawnych hydrantów, czujek dymu, czy niepoprawnie oznakowanych urządzeń PPOŻ. Wielokrotnie byliśmy świadkami, że podczas wystąpienia pożaru gaśnica była pusta, a system oddymiania klatki schodowej nie zadziałał. A przecież jest to niezwykle ważne, bo od tego zależy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników budynków!

Dlatego tak ważne są regularne przeglądy ppoż. i utrzymywanie urządzeń pożarowych w należytym stanie technicznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków odpowiadają za ich bezpieczeństwo pożarowe. Na ich barkach leży obowiązek wyposażenia obiektów w wymagany podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia ochrony ppoż. (Rozdział 2, § 4, pkt. 2). Ponadto są zobowiązani do utrzymania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

To samo rozporządzenie narzuca obowiązek okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych – nie rzadziej niż raz w roku (Rozdział 1, § 3, pkt. 2 – 4).

Dlatego pamiętaj! Wykonuj regularnie przeglądy gaśnic, przegląd i konserwację hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, systemu sygnalizacji pożarowej, drzwi i bram przeciwpożarowych, przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz innych urządzeń, w jakie wyposażony jest Twój obiekt!

#safeon #safeonradzi #bezpieczeństwo pożarowe #gaśnica #pożar #fireengineering #przeglądy ppoż.

przeglądy ppoż

Podziel się artykułem :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp