Wyposażenie obiektów w gaśnice, znaki ppoż. i ewakuacyjne

Oferujemy fachowe doradztwo oraz wyposażenie budynków w gaśnice, podręczny sprzęt gaśniczy, a także jego oznakowanie znakami ppoż.

Wykonujemy oznakowanie budynków znakami ewakuacyjnymi i znakami BHP. Gwarantujemy dokładne obliczenia ilości wymaganego środka gaśniczego oraz oznakowanie zgodne z Polskimi Normami.

Nasze doświadczenie pozwala wybrać dla Ciebie optymalne rozwiązania pod względem bezpieczeństwa, skuteczności gaśniczej, ceny, a także zminimalizowania ewentualnych strat popożarowych

Gaśnice