Usługi przeciwpożarowe

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi przeciwpożarowe dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

Bezpieczeństwo pożarowe budynków ma na celu maksymalne ograniczenie zagrożeń wynikających z wystąpienia pożaru oraz zapewnienie użytkownikom optymalnej ochrony i możliwości ewakuacji. Na bezpieczeństwo pożarowe składa się szereg elementów. Od stosowania zasad prewencji i przepisów, poprzez wyposażenie w zabezpieczenia techniczne jak i stworzenie możliwości przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej przez służby ratownicze.

Mając świadomość jak ważne jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej oferujemy państwu profesjonalne usługi przeciwpożarowe poprzez opracowanie przedmiotowej dokumentacji technicznej, przygotowanie do odbioru budynków, doradztwo, a także serwis i konserwację urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego.

Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy również do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, zabezpieczeniu planów filmowych, przeprowadzaniu próbnych ewakuacji czy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.