Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego pozwala na sprawdzenie i zweryfikowanie faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku poprzez wskazanie nieprawidłowości w eksploatacji urządzeń lub nieprzestrzeganiu przepisów ppoż.

Oferujemy szczegółowe sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego Twojego budynku lub firmy. Po dokonaniu audytu sporządzamy szczegółowy protokół, w którym informujemy Cię o występujących nieprawidłowościach. Każdy audyt zawiera informacje o możliwych sposobach usunięcia stwierdzonych  nieprawidłowości oraz dokumentację fotograficzną. 

Audyt bezpieczeństwa pożarowego