Opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej

Oferujemy szeroki zakres usług związanych z opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dokumentacja wykonywana jest przez zespół inżynierów pożarnictwa w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz dokumentację techniczną budynku. Każdorazowo w przedmiotowej sprawie dokonujemy wizji lokalnej obiektu.

Szczegółowy zakres opracowywanej dokumentacji przeciwpożarowej:

▪ opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
▪ aktualizację IBP,
▪opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
▪ wykonanie planu ewakuacji,
▪ opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej,
▪ opracowanie operatu przeciwpożarowego,
▪ wykonanie oceny zagrożenia wybuchem.

Dokumentacji przeciwpożarowej