Przygotowanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Nasza oferta obejmuje doradztwo oraz wsparcie w zakresie ochrony przeciwpożarowej na każdym etapie Twojej inwestycji. Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonujemy przygotowanie obiektów do odbioru przez PSP.

Zakres usług obejmuje m.in.:

▪ sprawdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku,
▪ wykonanie niezbędnych czynności tak, aby budynek w pełni spełniał wymagania względem przepisów ochrony przeciwpożarowej,
▪ usunięcie nieprawidłowości oraz wyposażenie w brakujące urządzenia ppoż., niezbędne oznakowanie,
▪ sprawdzenie i przygotowanie dokumentacji koniecznej do odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną,
▪ przygotowanie powiadomienia do właściwej Komendy PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Przygotowanie do odbioru