Szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego

Programy szkolenia strażaków-ratowników OSP poruszają tematykę gaszenia pożarów, ratownictwo powodziowe czy ratownictwo techniczne. Zawierają także podstawy ratownictwa wysokościowego. Niestety szkolenie zakresu ratownictwa chemicznego jest pomijane lub realizowane w niewystarczający sposób.

Fakt – jest to specjalistyczna działka ratownicza realizowana głównie przez PSP czy specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 

Jednak często na miejscu zdarzenia dowiadujemy się, że akurat to konkretne zdarzenie to tzw. „chemia”? Kto zazwyczaj będzie pierwszy na miejscu zdarzenia? Strażacy OSP.

Dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i oferujemy szkolenia z ratownictwa chemicznego dla strażaków OSP. Szkolenia, dzięki którym zwiększy się świadomość i poziom bezpieczeństwa druhów. Podczas naszego szkolenia dowiecie się m. in.:

▪ jak rozpoznać zdarzenie ratownictwa chemicznego?
▪ jakie są zasady BHP podczas tego typu zdarzeń?
▪ jak identyfikować i rozpoznawać substancje niebezpieczne?
▪ jakie czynności podjąć jako pierwszy zastęp na miejscu zdarzenia?
▪ jak zabezpieczać się przed substancjami niebezpiecznymi?
▪ jak obsługiwać podstawowe urządzenia pomiarowe i interpretować ich wskazania?

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jeśli chcesz poznać szczegółowy zakres szkolenia – skontaktuj się z nami!

ratownictwa chemicznego