Szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

Szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych prowadzone są przez instruktorów firmy SafeON w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP. Zajęcia prowadzą strażacy-praktycy, którzy oprócz zagadnień teoretycznych przekazują własne doświadczenia
z setek działań gaśniczych.

Świadomość zjawisk zachodzących podczas pożarów w zamkniętych przestrzeniach jest kluczowa do prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań gaśniczych. Podczas szkolenia nabędziesz umiejętności bieżącej oceny zagrożenia a także umiejętnego operowania prądami gaśniczymi.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

▪bezpieczeństwo i organizacja działań ratowniczo-gaśniczych,
▪profilaktyka antynowotworowa strażaków,
▪rozpoznanie pożaru metodą B-SAHF,
▪pokaz rozwoju pożaru w małej skali – tzw. „domek dla lalek”,
▪współpraca strażaków w rocie,
▪technika otwarcia drzwi do pomieszczenia objętego pożarem,
▪ operowanie prądami gaśniczymi.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Aby poznać szczegóły – skontaktuj się z nami!

pożarów wewnętrznych